Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

J. Murray

Predikant te Burgersdorp (Kaapkolonie), daarna Hoogleeraar aan het Semi-

J. A. Ruys narie te Stellenbosch. Overleden.

Predikant te Balk 1848, te Veenendaal 1851, te Ommen 1853, te Putten

1858, te O. en N. Andel 1877, te Bunschoten 1879, te de Lemmer

J. G. van Rijn. 1883 > Emeritus 1885.

Predikant te Eist, Harderwijk, Amersfoort en Zwolle. Sinds in 't buitenland

H. C. G. Schij vliet en buiten de evangelie-bediening.

Predikant te Bennekom 1849, te Nunspeet 1858, te Loosduinen 1860, te

L. Tinholt .... ' Hilversum 1862, te Utrecht 1864, Emeritus 1883. Woont te Zeist.

Predikant op Marken 1848, te Wissekerke 1852, te Haarlemmeer 1858,

J. C. van Toorenenbergen. ... te Koudum 1867- Overleden 1886.

Overleden 1852 als commies ten stadhuize en candidaat-notaris te Utrecht.

De overige leden (met een f geteekend j voor zoover ze niet tot buitengewoon lid benoemd zijn, of die benoeming niet hebben aangenomen).

W. W. Was *) u M . 1afft I

J. H. Neethling .... I ? I 0verleden 1847 als Theól. Stud. te St. Maartensdijk.

N. J. Hofmeyr. 8 " ] Pret"kant te Stellenbosch (Kaapkolonie).

G. Hooft Hz 7 "ni 1847 Ij Hoogleeraar aan het Seminarie te Stellenbosch.

Dr. H. E. Faure " ll Jur. Stud. 1844, particulier te Amsterdam.

" " I Predikant bij de Geref. Gem. te Pietermaritzburg (Natal) 1852, bij de gem.

j van vrijgemaakte negerslaven (St. Stephens-gemeente) te Kaapstad 1859, Jhr. W. F. Trip van Zoudtlandt 15 w Pred- te Bergschenhoek 1864, te Doesburg 1867.

J. Ph. Hattink . " 'Predikant te Uitwijk 1855, te Hattem 1859.

[Predikant te Aalst 1850, te Oude Wetering 1852, te Rh enen 1856, te Mr. H. L. M. Luden 3 A ., m8 Harderwijk 1876.

P. A. van Toorenenbergen 3 juu [Rechter in de Arr. rechtbank en lid van den gemeenteraad te Amsterdam.

[ Predikant te Elspeet 1848, te Waarder 1852, te Barneveld 1855. Over-

W. van den Bijtel 19 J r leden 1869-

! Predikant te Voorthuizen 1851, te Gaast 1855, te Oosterbierum 1857, te Nunspeet 1860, te 's Grevelduin-Capelle 1867, te Montfoort 1871, teUlst 1876, te Wezep 1882.

zoodat hij ^^UwTimZ^l^l^Zd6^ 0pri°htM- Hij WOondo de eorsto i der voorloopige vergaderingen bij, nog vódr 't gezelschap een naam had. Daarna bleef hij weg,

JAAR EN DATUM

NAMEN. viivr

VAN AANTEEKENINGEN.

BENOEMING.

J. Murray

Predikant te Burgersdorp (Kaapkolonie), daarna Hoogleeraar aan het Semi-

J. A. Ruys narie te Stellenbosch. Overleden.

Predikant te Balk 1848, te Veenendaal 1851, te Ommen 1853, te Putten

1858, te O. en N. Andel 1877, te Bunschoten 1879, te de Lemmer

j. g. van Rijn. 1883 > Emeritus 1885.

Predikant te Eist, Harderwijk, Amersfoort en Zwolle. Sinds in 't buitenland

H. C. G. Schijvliet en buiten de evangelie-bediening.

| Predikant te Bennekom 1849, te Nunspeet 1858, te Loosduinen 1860, te

L. Tinholt .... ' Hilversum 1862, te Utrecht 1864, Emeritus 1883. Woont te Zeist.

Predikant op Marken 1848, te Wissekerke 1852, te Haarlemmeer 1858,

J. C. van Toorenenbergen. ... te Koudum 1867- Overleden 1886.

Overleden 1852 als commies ten stadhuize en candidaat-notaris te Utrecht.

De overige leden (met een f geteekend j voor zoover ze niet tot buitengewoon lid benoemd zijn, of die benoeming niet hebben aangenomen).

W. W. Was *) u M . I

J. H. Neethling .... I ? I 0verleden 1847 als Theól. Stud. te St. Maartensdijk.

N. J. Hofmeyr. 8 " ] Predikant te Stellenbosch (Kaapkolonie).

G. Hooft Hz 7 "ni 1847 Ij Hoogleeraar aan het Seminarie te Stellenbosch.

Dr. H. E. Faure. " Ij Jur. Stud. 1844, particulier te Amsterdam.

" " I Predikant bij de Geref. Gem. te Pietermaritzburg (Natal) 1852, bij de gem.

j van vrijgemaakte negerslaven (St. Stephens-gemeente) te Kaapstad 1859, Jhr. W. F. Trip van Zoudtlandt 15 w Pred- te Bergschenhoek 1864, te Doesburg 1867.

J. Ph. Hattink . " 'Predikant te Uitwijk 1855, te Hattem 1859.

[Predikant te Aalst 1850, te Oude Wetering 1852, te Rh enen 1856, te Mr. H. L. M. Luden 3 A - m8 Harderwijk 1876.

P. A. van Toorenenbergen 3 juu I Hechter in de Arr. rechtbank en lid van den gemeenteraad te Amsterdam.

| | Predikant te Elspeet 1848, te Waarder 1852, te Barneveld 1855. Over-

W. van den Bijtel 19 J V leden 1869-

! Predikant te Voorthuizen 1851, te Gaast 1855, te Oosterbierum 1857, te Nunspeet 1860, te 'sGrevelduin-Capelle 1867, te Montfoort 1871, teUlst 1876, te Wezep 1882.

zoodat hij ^^UKTiS^^i^ry^"""11 °pri0htM- Hij woonde d0 eorsto i der voorloopige vergaderingen bij, nog vódr 't gezelschap een naam had. Daarna bleef hij weg,

Sluiten