Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jaar en datum

NAMEN. van AANTEEKENINGEN.

benoeming.

J. Boer Knottnerus 2 Juni 1851 Predikant te Almkerk en Emmikhoven 1854, te O. en N. Wetering 1857

te Vriesenveen 1859. Overleden 1864.

H W. Eigeman - . . . Oct. „ Predikant te Meeuwen 1855, te Heerden 1858, Emeritus 1864, Pred. ti

Wezep 1872, te Nieuw-Loosdrecht 1876.

D. T. Visser 1 Maart 1852 Overleden als Theol. Stud. te Utrecht 1854.

W. J. Jorissen Mz 3 Mei ,T Predikant te Oud-Loosdrecht '1855, te Hattem 1859, te Utrecht 1861, t

Rotterdam 1867, te Apeldoorn en het Loo 1874. Overleden 1884. Mr. A. R. Falck „ Particulier te Utrecht.

W. J. Geselschap 1 Nov. „ Predikant te Kootwijk 1855, te IJsselmuiden 1857, te Aalburg 1859, ti

f Heemstede 1862, te IJsselmuiden (2e keer) 1865, te Delfshaven 1869, t< S Reitzum 1874, te Rotterdam 1875, te Amsterdam 1881.

G, J. Gobius du Sart 17 Jan. 1853 Predikant te St. Jansga 1857, te Arnemuiden 1861. Overleden 1865.

Mr. J. 1. Rochussen. 21 Febr. „ '\ Woonde eerst te Paramaribo, later in N. Amerika

Jhr. Dr. L. de Geer 23 Mei „ j Predikant te Bunschoten 1856, te Baambrugge 1859, te Baarn 1860, t

Doesburg 1861, te Groningen 1866, te Rotterdam 1876, Emeritus 1885 nu lid van den gemeenteraad te Velp.

H. Pierson 5 Deja. „ ! Predikant te Heinenoord 1857, te 's Hertogenbosch 1869, Directeur de

Heldringsgestichten te Zetten 1877.

Jhr. E. van Weede van Dijkveld „ „ Jur. Stud. 1853. Lid van den gemeenteraad van Utrecht en van de Prov

Staten.

Ch Murray • k h Predikant te Graaf-Reinet (Kaapkolonie).

J H Hofmeyr Az » «i Predikant te Somerset, Oost (Kaapkolonie).

H. van Broekhuizen n n Predikant te Otterloo 1858, te Winburg (Kaapkolonie) 1861, te Ommerei

1866, te Wissekerke 1868, te Rijssen 1871, te IJlst 1873, te Ooster bierum 1875, te Ficksburg (Oranje-Vrij-Staat) 1881.

J A Herman. 16 Jan- 1864 Predikant te Lutten. Overleden 1861.

C. H. de Smidt Maart „ Predikant te Robertson (Kaapkolonie). Overleden 1861.

E Liera. r> h Overleden te Utrecht als Gand. tot den H. Dienst.

Dr. J Cramer. 6 Maart „ Adjunct-Directeur van het zendingshuis te Rotterdam 1858, Predikant t

O. en N. Wetering 1859, te Gharlois 1862, te Amsterdam 1866, Hoog leeraar te Groningen 1876, te Utrecht 1884.

A. E. Kingma. . „ „ Predikant te Reitzum 1859, te Rinsumageest 1863.

W. R. Thomson 20 Maart „ Theol. Stud. 1853, Redacteur eener courant in de Kaapkolonie.

G. A. Martin . „ „ Predikant te Aliwal, Noord (Kaapkolonie).

Th. Burgers „ „ Predikant in Z. Afrika, later President van de Transvaalsche Republiek.

J. H. D. de Villiers „ „ Predikant in de Kaapkolonie. Overleden.

Sluiten