Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

omdat er in Art. 53 van het verstrekken van gelegenheid tot arbeid, en in de Art. 47 en 54 van in de termen tot ondersteuning verkeerende gesproken wordt, is de vrijheid aan de besturen van gecombineerde of gemeente instellingen van weldadigheid gegeven, gevaarlijk. Daardoor wordt eene verpligte werkverschaffing of ondersteuning van alle behoeftigen geboren. "Wat' toch kan de reden zijn voor die besturen om immer de aanvraag te weigeren; om te verklaren dat hij, die zich aanmeldt, niet in de termen valt?

Dat hij wel en genoegzaam werken kan en wil ? Neen, want van dezulken spreekt de wet als tot de behoeftigen behoorende, die in de termen vallen.

Dat hij wel werken kan maar niet wil? Neen, want uit het beginsel waarom alleen in bijzondere gevallen van staatswege ondersteuning mag worden verleend, dat is de handhaving der openbare rust en veiligheid, moet ook hij verklaard worden in de termen te vallen.

Omdat hij slecht en onzedelijk is? Neen, want des te gevaarlijker wordt hij gebrek lijdende voor zijne medeburgers.

En zal men hen, die niet of niet genoegzaam kunnen werken, niet in de eerste plaats ondersteunen? Wie dan die behoeftig is en zich aanmeldt tot ondersteuning, zal kunnen worden afgewezen?

Maar mogelijk zullen die besturen zeggen: wij kunnen niet helpen, omdat wij er geene middelen toe hebben. Middelen, maar de beurzen van de ingezetenen staan immers ter dienste, om door gemeente-

Sluiten