Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1 Tim. 3 : 2, 4; 1. Tim. 4 : 1 —3; Tit. 1:6; Hebr. 13 : 4.

10. Is het vasten opgezetten tijden een godsdienstige plicht? Antwoord: Matth. 15: 11; Mark. 7: 15; Hand. 11: 9;

Rom. 14: 17; 1 Cor. 8:8; Col. 2: 16, 20—23.

11. Is er een vagevuur tot reiniging der afgestorvenen?

I Aantwoord: Matth. 25: 46; Luk. 23: 43; 2 Cor. 5:1; Filip. 1 : 23; 1 Joh. 1:7; Openb. 14: 13.

12. Was Maria zondeloos en mag men haar aanbidden?

I Antwoord: Rom. 5: 13; Luk. 1: 30, 47, 48; Luk 2: 49, 50; Luk. 11: 27, 28; Joh. 2:4; Matth. 12: 47—50.

13. Mag men heiligen aanbidden en beelden en relieken vereeren.

Antwoord: Matth. 4: 10: Hand. 10: 25, 26; Hand. 14: 14, 15, 18; Col. 2 : 18; Openb. 19 : 10; Openb. 22 : 8, 9; (Exod. 20 : 4 , 5; Jer. 2: 27 , 28 ; Jes. 44 : 9; 1 Cor. 6: 10.)

14. Wil God het kloosterleven?

Antwoord: Matth. 5: 13—16; Matth. 7: 16—20; Joh. 17 : 15; Gal. 5: 1; 2 Thess. 3: 10.

15. Kunnen bedevaarten zieleheil aanbrengen? Antwoord: Joh. 4: 21, 23; Joh. 6: 68; Joh. 14: 6.

16. Zal men bidden met den rozenkrans? Antwoord: Matth. 6: 7; Joh. 4: 24.

17. Mag de latijnsche taal bij de eeredienst gebruikt worden? Antwoord: 1 Cor. 14: 6—19 enz.

En aldus voortgaande, zal men op meest alle leeringen en instellingen der Roomsch-Katholieke kerk een antwoord vinden, dat in strijd is met de leer van Jezus en zijne apostelen, en daarom bezweert de paus de bisschoppen, om toch vooral de pastoors en de geloovigen te vermanen, dat zij met ontzetting zulk eene vergiftigde lectuur zullen ontvlieden!

In de protestantsche landen, Duitschland, Nederland, Engeland , Zweden en Noorwegen, Noord-Amerika, enz. wordt vrijheid van onderzoek en van geweten geëerbiedigd en aangeprezen. Die landen gaan vooruit in ontwikkeling, beschaving, kunsten, wetenschappen, rijkdom, voorspoed. Dewijl aan de Katholieke volken duizend jaren lang, dat is meer dan dertig geslachten, het vrije onderzoek verboden en het Evangelie onthouden is geworden , en een afgodendienst vol tegenstrijdigheden de plaats van de Christelijke Godsdienst heeft vervangen; daardoor is het mogelijk geworden, dat de volkeren van Italië, Frankrijk, Spanje, Oostenrijk, België, enz. tot zulk eene verre-

Sluiten