Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

als voorspoken waren van de volgende schaden en verdervenissen over Sicilien en Calabrien gebracht. Ik door dese dingen be vreest geworde, trachtte op allerlei wij se de Schippers te bewegen datse afhoudende van de Liparitaansche Strand recht na de Vaticaansche uithoek souden varen, voegende daar bij datwe in groot gevaar waren om door de Zee weggerukt te werden en te vergaan: want of wij schoon dicht bij het Eiland Strongylus waren, echter konden wij het selfde door de rook niet sien, maar wij werden alleenlijk gewaar het geraas met een sware swavelige stank. Vorders sagen wij alle met verwondering, dat de Zee in stil weder even als siedend water opborrelde, en andere ongewone veranderingen onderging. De gene die oit een Meir gesien heeft ten tijde als 't regend, met ontelbare blaasjes beset, die kan van dese gestalte der Zee een bequaam denkbeeld maken. Als we de Yaticaansche uithoek naderden, de selfde ontroering der Zee noch blijvende duuren, so voorseid ik mijn reis-gesellen, dat'er in 't kort een Aardbeving zoude volgen, daar door te vreesen was, dat hangende Rotsen en Bergen mochten afbreken en in Zee storten, daarom was niet geraden dicht daar bij te komen: en mijn voorsegging is door de uitkomst bewaarheid: want wij hebben gehoord twee uren daar na een groot gedeelte van die uithoek met al de wooningen is in Zee gestort.

Ondertusschen onse reis vorderende, so zijnwe alle behouden te Tropaea aangekomen met groote blijdschap, doch onkundig van de gevaren diewe in de borrelende Zee te nauwer nood waren ontkomen, ons selfs niet konnende verbeelden dat we in stil weder so digt bij de dood waren. Doch wij hadden de voeten naulijks over den drempel van 't huis onser Broederschap geset, als op een onderaards vervaarlijk geluid, even als van seer snel-rijdende wagens, so een geweldige en schriklijke Aardbeving is gevolgd, dat het huis met de gansche stad en onder gelege Berg even als in een waagschale stond en waggelde; so dat ik niet

Sluiten