Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijne geestelijke oefeningen vervullen; voor schriftelijke werkzaamheden bediende hij zich van eene vreemde hand.

Den 20 Januarij 1680 dicteerde hij den laatsten brief aan zijn vriend Langenmantel te Augsburg. Na eene smartvolle ziekte met voorbeeldig geduld verdragen gaf hij den 30 October van hetzelfde jaar zijne groote ziel haren Schepper weder. Volgens zijn verlangen werd zijn hart in de Maria-kerk van Monterella op den Eustachius-berg bijgezet, als bevestiging der heilige spreuk: waar uw sohat is, is ook uw hart. Van al zijne werken zal dit heiligdom Kircher wel den meesten troost hebben geschonken bij den overgang tot een beter leven.

V. Bëckbk.

Sluiten