Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

viduae Sareptanae, quem Elias vivum matri restituit, filius esse judaico-eccleeiastica traditióne perhibetur.ai) Sunamitis ista, ut alicunde adjicitur, soror erat Abisagi Sunamitidis, concubinae Davidis (1 Keg. 1, 3. 2, 17.) et uxor prophetae Iddo, cujuslibri duo proxime post tempus Salomonis citantur (2 Par. 12, 15. 13, 22.3a). At haec fabula de Habacuco filio Sunamitidis, quae, collato nomine prophetae cum 2 Reg. 4, 16. (npDin nx rvPI njO p), firmatur, nentiquam traditio tam vetus est, quam nonnulli opinantur, ac proinde neque apud Oorotheum neqne apud Epiphanium invenitur. J. L. Benseb (ia I. \tnp 'fcOpe t>N) eam in Talmude reperiri ait; utinam adjecisset locum, ne hoe oscitans haUneinatus esse videretur. Nam in Talmude et Midrasis, nbi filius Sunamitidis non raro commemoratur (Berachot 10. Nidda 70. Ex. Rabba c. 19. Deuter. Rabba c. 10. Cant. Rabba 15, d. s. 'JOOD 3S) ne vestigium quidem ullum ejus traditionis apparet, qua de causa etiam Raschi et Jalkuth ad 2 Reg. 4. itemque Nachalat Simeoni de ea reticent. Nihilominus ab interpretibus sequioribus (velut Abravanele, Abendana, alii s) ad rabbi nos ve ter es 0'ft) refer tur.34)

31) De hoe solo sermo est Tosafot Baba Mezia 114. b.

32) Fallitur Plessnerus (Apocryph. NÜD p. 45.), qui tradi fingit, Sunamitidem uxorem Obadiae fulsse. Scilicet confudit, quod et alibi accidit (velut Heinsio in Hist. Eccl. T. p. 161.) traditiones prorsus diversas. Bene discernendae sunt: 1) DTlBISn (1 Reg. 17,9 ss.), cujns filius Jona proph. esse dicitur (Pirke Eliëzer, Jalkuth, Doroth. Epiph.); 2) DWaJH 'J3 HMD nwt* (2 Reg. 4, l.), non Sunamitis, sed vidua Obadiae oeconomi Ahabi et deinde prophetae (Trg., Josephus, Ephraem Syr., Jalkuth, Rimchi al.); 3) rVDJlffH (8 Reg. 4, 8.), non vidua, sed mater, ut dicitur, Habacuci, uxor prophetae Iddo (Pirke Eliëzer c. 33. N'3Jn RJ> bttf WWN, pro quo in Jalkuth ad 2 Reg. 4. S 328. perperam: 1DN).

33) Alius per Elisam resuscitati mentio injicitur in Seder Olam c. 20.; Trg. ad Prophetas; Pirke Eliezer c. 33.

34) mm ma waan ywhn rvrw rv>DJwn ja t*vw rm b"\n

Sluiten