Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

que amplificant6), persequuntar. Commeinoratione vero dignum est, Dorotheum et Epiphanium, et LXX et Theodotionem deserentes, rem singuiari ac plane diverso modo narrare. '£ig Sè èXuBe rb è'dea/iu, Dorolheus ait, ngoecpijtevae roïg ISi'oig, tlnav • Hootvofiui elg yijv fiaxgdv xai ruxémg èXevaofiat' el Sè BguSvvm, èvéyxare roïg {fegioruïg. Kai yevbfievog èv BufivXwvt xai Sovg rb dgiarov rm AaviijX, ènéazij roïg &egiaraïg èa&i'ovai, xai oiSèv einev rcöv yevofnévcav. Epiphanius, his leviter interpolatis: Kai ngoeqp^revae roïg lS(oig} elncav nogevofiui èyco elg yijv fiaxgdv xai raxécog ènaveXevaofiai. èdv Sè (IguSwa, dnevéyxare cpayeïv roïg -fregiaraïg. Kul yevó/ievog èv Ba(3vXavt xai Sovg rb dgiarov rq> AaviijX elg tov Xaxxov róav Xeóvrav, vnoargéxpag itugéarrj roïg &egiaruïg èa&iovaiv xai ovSevi einev rb yevó/uevov. Haec relatio magis cum Jusippone, quam eum LXX et Theod-, convenit, at incertum est, quo ex fonte Dorotheus hauserit. Hbc vero ex hac relationis discrepantia certo consequitur, neque Dorotheum neque Epiphanium divinam apocryphis auctoritatem tribaisse, quam in rem illico accuratius inquiremus.

§ 22.

Habacue discophorus apud Patres.

Seriptis Patrum quatuor priorum seculorum diligenter excossis, elucet, nullum eorum additamenta Danielis apocrypha pro d'eonvevaroig et libris canonicis auctori tate paribus habuisse7), atnihilominusplerosqueac prope omnes historiarum, quas continent,-veritatem historicamusumque ecclesiasticum agnovisse. Etenim haec apocrypha „in toto orbe di-

6) E. o. Eutychius narrat, Habacucum, cum ad Danielem abriperetur, Texoae fuisse (1. 1. p. 258): ^öyjo £ \■'**^ g *■ Lr') .

GyJÜ ld JLiÜ.

7) Ne Athanas. quidem in Synopsi (Opp.t. II. p.186.168.cf. 801).

Sluiten