Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

itidem Dorotheum illum antiquum auctorem habere posse, facile concedes, si traditiones veteres inde a Hegesippi fragmentis ab Eusebio conservatis et duos libellos Hippolyti Synopsi similliinos contuleris, primum libellum s. indiculum Ttegi, xaiv 18' lAstoaxóTjav nov txaazog avrmv èxr)gvgev xaï nov-, èrtleiuQ-ii, qui Hippolyto tribuitur a Georgio Cedreno, Theodoro Metochita, Michaele Glyca et in Codd. Reg. 1820. Barocc. 206., deinde indiculum nept rav 6 'Aaooróküv t nomen Hippolyti prae se ferentem in Cod. Barocc. 206. et in duobus Codd. Bibliothecae Coislinianae a Montfauconio descriptis.45) Hots quoque commentariolos, posteriorem potissimum, Le Moyne, Combefisius, Du Fresne, FabricSms, utpote Hippolyto, Romani Portus episcopo, indignos, pro pseudepigraphis et ad Hippolytum Thebanum vel alium ejus nominis referendis habuerunt, honoris Patrum, ut mihi videtur, aequo studiosiores. Ego vero eos a Portuen»jbJöBB|fOlyto confectos esse posse et <certe Synopsi antiquiores esse, contendere non vereor. Fortasse Dorotheus iis usus est et èndqtpiftoiS (Niceph. IV, 31) nova èruh^tuu adjecit. itaéou

* * mm

o.

»E PSEin-EPIPIIVlVIO.

His de Pseudodorotheo disputatis, libet nonnulla adjungere de Pseudepiphanio, Pseudodorothei paene

tasque conversiones commutationesque Synopsis sub manibus insciorum librariorum sciolorumque interpolatorum decursu temporum perpessa sit, adeo ut forma ejus genuina quasi obruta sit ac non nisi critica solertia erui queat. Cf. Fabricii Bibl. VII. p. 453. not. et Lambecii Comm. Bibl. Vind.T. III. p. 49 — 58.

45) Kdit. a Combefisio in Auct. nov. T. II. (Paris. 1648) etaFabricio in Opp. Hippolyti (Hamb. 1716), adjectis notis Franc. Combefi•U et Stephani Le Moyne; cf. Du Fresne ad Clir. Pascb. p. 436 s.

Sluiten