Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ne ab alio quideui ante medium aevum") ejus mentio fiat, variae causae esse possunt, quas cnumerare nolumus, ne legentes fallacibus conjecturis moremur. At quantumvis nullum Patrum adducere possim, qui opusculum Epiphanii alleget, habet tarnen momenti aliquid, quod Anonymum Hoescfeèlii (y. vitam Hoseae) eo usum esse apparet Ityzaritinorumque scriptorum aliquot, quos supra nomiiiavimus, eo usi videntur.

Accedimus nunc ad quarturn argumentum a genere dicendi petitum. „Tum etiam quilibet", inquiti Jïehnerus, „vel mediocriter in Epiphanii lectione versatusrutrobique ingentem styli dissimilitudinein animadvertet." Ecce projectam neotericoque critico haud indignam viri boni audaciam! Quod Zehnerus simpliciter affirmat, rationibus exemplisque omissis, id ego simpliciter nego, hoe unum monens, librum de Prophetis librorum ntgl rav Xiüwv et elg rov (I>uai6Xoyov tum oeconomia esse simillimum tum genere dicendi non dissimilem. Atqui fieri plane non potuit, ut id, quod in dictione Epiphaniana maxime proprium est, hoe in opuscutoycons|iciendum se praeberet. Namque 1) collectio est nccoctdóaeav haereditarie propagatarum, quae quidem, firmam stabilemque dictionis formam jam pridem nactaé, servata et materia et forma, memoriae prodendae erant'3); 2) Epiphanii opusculum ex

conjicere Ucet, quod Augustinus (ut ex praef. libri ejus de Haeresibus ad Quodvnltdeum apparet) solam Epitonien Panarii vidit.

72) Zehnerus p. 3. (cf. 83): Certe Hu uo Cardinalis (in Daniël. 4, 33) circiter annum Christi 1340, libri hujus mentione facta, ejus auctorem non temere, interjecta voce disjuuctiva, Epiphanium' ;'Wv*É Magistrum in historiis appellavit: hac ratione lectoris arbitrio permissurus, num scripti hujus originem ad Epiphanium vel ad queincunque alium hisloriographnm referre malit.

73) Ouantopere in ejusmodi rebns, de quibus-tradlMOVconsentit, narraudis vel dictie «onsentiat, perspici licet (si exemplum cupis) ex eo, quod de Thoma apostolo iisdem fere verbis narrant Hippolytus, Dorotheus et Sophronius, Catalogi Hieronym. interpree (©«/*«; <5

Sluiten