Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SCHEIDlM

VAN KERK EN STAAT.

GEDACHTEN EN WENKEN

NA AB AANLEIDING VAN

bet VoorlooM Reglement, ter organisatie Tan het Deneer der Melrjle Goederen en Eipnfloimen

VOOE DB

NEDERLANDSCH HERVORMDE KERK

DOOR

EEN VOORMALIG LID VAN DE SYNODE.

<^i=^x^<^!^^-,

1869 'S GRAVENHAGK, GEBR. BELINFANTE.

Sluiten