Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de verzekering, dat Hij, die „de weg" is, zelf ons leidt. Zalig, ofschoon dan ook stamelend, het woestijngezang te beginnen, dat daarboven, waar de ark des verbonds eeuwig rust, op de stranden der eeuwigheid eeuwig zal weerklinken.

Dit zij reeds hier, gelijk het daar zal zijn, ons lied, onze grond, onze zaligheid

Jezus zocht zondaars, Jezus zocht mij!

AMEN.

Sluiten