Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het beste deel gekozen hebben. Daar gij geene geleerden zijt, en ik geen prijs stel op pronk van geleerdheid, zal ik het noemen van schrijvers en het aanhalen van hunne werken zooveel mogelijk vermijden, en U slechts de vruchten aanbieden van het onderwijs, dat ik in wetenschappelijken vorm aan mijne" leerlingen gegeven heb. Voor het eerste gedeelte beroep ik mij op werken over de geschiedenis der Christelijke Geloofsleer, als van hagenbach en anderen, en voor het tweede op die over de geschiedenis der Christelijke kerk, als de geschiedenis van het kerkelijke leven der Christenen gedurende de zes eerste eeuwen, door den Hoogl. w. moll, vooral op de Archaeologie van AUGUSTi, en soortgelijke.

I. Rekenende op uwe belangstelling, begin ik met het Overzigt der Avondmaalsleer in de Christelijke kerk.

Door een der scherpzinnigste denkers en scherpste beoordeelaars (Dr- d. steauss) is te regt opgemerkt: » dat brood en wijn in het Avondmaal voor de Apostelen en eerste Christenen het ligchaam en bloed van Christus geweest zijn, en zoo ook na hen voor de oudste kerkleeraars, maar dat zij op de vraag, is het dan veranderd? ontkennend geantwoord zoudèn hebben : dat zij hen, die van een wezenlijk genot van het ligchaam en bloed van Christus in, met en onder

Sluiten