Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ligchaam en bloed door brood en wijn (de symbolische zienswijze), waarbij de werking van den vleesch geworden logos of het woord op den geest van den Avondmaal ganger erkend, of de vereeniging met den Christus door het geloof werd gedacht (bij TEBTUiiLlANUS (180), CTPRiANtrs (gest. 257), in het algemeen bij de Alexandrijnsche en Afrikaansche Godgeleerden).

De voorstanders der eerste rigting namen de woorden der instelling geheel eigenlijk, en meenden, dat de vleesch geworden logos of het woord bij de inzegening zoo met brood en wijn verbonden werd, als hij eens in Maria met een menschelijk ligchaam zich had vereenigd. De voorstanders der tweede rigting namen brood en wijn als de teekenen, de beelden, van het ligchaam en bloed van Christus, om de geestelijke vereeniging met den Heer door het geloof te bevorderen : waarbij de geleerde origenes (gest. 254) zelfs uit Matth. 15 vs. 17 afleidde, dat evenmin iets dat den mond ingaat, den mensch kan heiligen, als het hem kan verontreinigen.

Bij beide rigtingen beschouwde men het Avondmaal als een levenselixer, een tegengift tegen den dood : bij de eerste zoo stoffelijk, dat men meende het onsterfelijke ligchaam van den logos, het woord, door den mond te ontvangen en daardoor zijn eigen lig-

Sluiten