Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

brood en wijn, hij zou mij eene groote dienst bewezen hebben.— Maar ik ben gevangen, ik kan er niet uit: de tekst is te krachtig en laat zich met woorden niet van zin veranderen." Daarom schreef hij ook » hoe het bloed, de menschheid, godheid, de haren, beenderen, de huid enz. bijgeleidingswijze (onder het brood) zijn, is niet noodig te weten, en bij gevolg is het vruchteloos, zich daarover het hoofd te breken."— »Het geloof mag verder niets weten, dan dat het ligchaam van Christus onder het brood, en het bloed van den levenden en heerschenden Christus onder den wijn zijn." En ofschoon hij beweerde, dat de woorden bij lukas en paülüs : »deze kelk is" enz., «helderder zijn dan de zon en krachtiger dan de donder," gaf hij geene behoorlijke uitlegging op grond van het taaleigen; maar vergenoegde zich met uitroepingen, als b. v. » dat cablstadt's kunst, schrift, boeken, beide die hij gemaakt had en nog maken kan (!), alles de bodem is ingeslagen en zoo overwonnen, dat hij er niet tegen kan kikken."

De Luthersche Avondmaalsleer is blijkbaar dezelfde, die in de kerk beleden werd, toen men nog niets van de wijze der tegenwoordigheid van Christus ligchaam en bloed had bepaald, en dus terugkeer tot een vroeger, niet tot het vroegste, standpunt; en in zooverre vooruitgang, dat niet Tjerandering van brood en wijn

Sluiten