Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is, dan velen denken, die haar, misschien bewusteloos , altijd toegedaan zijn geweest. Bij de toetsing der onderscheidene meeningen over het Avondmaal is het echter voor U als ongestudeerden noodig te herinneren, hoe nog in onzen tijd de twee' hoofdrigtingen bestaan i

A. In de eigenlijke opvatting, zoodat in brood en wijn het ligchaam en bloed van Christus waarlijk tegenwoordig zijn, uitgedeeld en genoten worden.

B. In de oneigenlijke opvatting, zoodat brood en wijn het ligchaam en bloed van Christus vertegenwoordigen : dat is de Symbolische.

Elke rigting is weder tweeledig, op deze wijze : De eigenlijke opvatting is I. in de Eoomsche, ook in de Grieksche Afdeeling der Christelijke kerk, leerende, dat brood en wijn geheel veranderen in het ligchaam en bloed van Christus : 2. in de Luthersche, vroeger ook in de Grieksche Afdeeling, stellende, dat brood en wijn niet veranderen, dat het ligchaam en bloed ook niet zijn in brood en wijn, maar toch op eene onverklaarbare wijze tegenwoordig zijn, waarlijk in, met en onder brood en wijn uitgedeeld en genoten worden.

Beide komen immers daarin geheel overeen, dat ligchaam en bloed van Christus inderdaad worden gegeten en gedronken.

Sluiten