Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kers; waarop het versje doelt, dat U misschien niet onbekend is :

Toen de Bisschoppen nog waren van goud, Waren ook de bekers' van hout. Maar nu de bekers zijn van goud, Zijn ook de Bisschoppen van hout

De bekers waren soms omgeven met edelgesteenten, waartegen chrysostomus reeds ijverde, en versierd met een of ander zinnebeeld, als een herder met een schaap op den schouder, of een lam met een zegevaan. Zij waren vroeger vier-, zes- of achthoekig, of geheel rond, gewoonhjk met handvatsels wegens de zwaarte of grootte. Eerst stond er één op de tafel of het altaar, daarna wegens het getal communicanten meerdere. Door de vrees voor het storten van het bloed heeft men in de middeleeuwen zilveren pijpjes ingevoerd, om den wijn op te zuigen, totdat de kelk geheel aan de leken is onthouden. De Grieken gebruiken nog een lepel, waarin het brood, in wijn gedoopt, wordt toegereikt. De groote kelk met een overdeksel gesloten, waarin de gezegende hostiën bewaard worden, en waaruit de communie bijdeBoomschen wordt bediend, draagt den naam van ciborie en datgene, waarin de gezegende hostie door middel van een glas aan het volk ter aanbidding vertoond wordt, heet Venerabel of Remonstrant. Bij de Lutherschen

Sluiten