Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ven geoorloofd. Maar zon de Toletaansche kerkvergadering in 694 wel hebben afgekeurd, dat sommigen slechts een rond stuk van het brood, dat zij dagelijks aten, op het altaar offerden, indien er toen niet behoefte aan meer brood en dus ook een overblijfsel van het liefdemaal geweest, of indien toen reeds de ouwel ïn gebruik was?

Een overblijfsel van de gaven voor den liefdemaaltijd, waartoe het Avondmaal behoorde, zien wij ook in de vijf brooden, die in de Grieksche of Eussische kerk op het altaar gelegd worden, waarover wij later zullen handelen.

Vergunt mij hier het reeds geschrevene te herhalen, om het voornaamste niet onvermeld te laten. De eerste Christenen gebruikten gewoon brood bij het Avondmaal, gezuurd of ongezuurd, gelijk de gelegenheid medebragt, en doorgaans vrij groot, rond, plat en bros. Over het gebruik van gezuurd of ongezuurd brood is eerst in de 11° eeuw (1053) hevig getwist door Cerularius den Patriarch van Constantinopel en Paus Leo IX., maar met geen- ander gevolg, dan dat de Grieksche kerk het gezuurde, en de Latijnschehet ongezuurde brood bleef gebruiken en heftig verdedigen. De Protestantsche kerk heeft het gezuurd of ongezuurd zijn van het brood op zich zelf als iets onverschilligs beschouwd. De Syrische Christenen hebben in het brood zout

Sluiten