Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stuk, waarop de letters IC. XC. NI. KA. (Jezus Christus overwint) staan. Dit wordt het lam geheeten, en alleen voor de communie gebruikt: de andere brooden en stukken zullen dus vroeger voor den liefdemaaltijd geweest zijn, gelijk daarvan ook na de bediening bij den uitgang wordt uitgedeeld. Dit lam wordt weder in vier stukken gesneden, en deze worden kruiswijze op den schotel gelegd : IC. boven aan tegen het oosten, XC. beneden tegen het westen, NI. tegen het noorden, KA. tegen het zuiden. Het eerste wordt in den heiligen beker gelegd, het tweede onder de Priesters en Diakenen, en de beide laatste in zoo vele stukken verdeeld als er Communicanten zijn, en door den Priester in den beker gelegd, waaruit hij hen bedient. De inzegening van brood en wijn geschiedt met vele plegtigheden, gelijk in de oude kerk zoo nog in de Grieksche onder aanroeping van den H. Geest, in de Roomsche met een door den Priester in stilte of overluid gesproken gebed, waarbij de broodbreking en waarop de opheffing en aanbidding volgt In de Luthersche kerk is insgelijks eene inzegening, soms met het toeken des kruises en opheffing onder het zingen of spreken van de woorden der instelling door den voorganger, maar toch zonder vereering van het gezegende. Op soortgelijke wijze bestaat zij ook in de Engelsch-Episcopale kerk met handoplegging op den

Sluiten