Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De herinnering aan dierbare afgestorvenen is immer aangenaam, dit genoegen stijgt en wint in belangstelling, wanneer die herinnering geliefde bloedverwanten, nog meer wanneer zij eenen vader geldt, die algemeen geacht, algemeen bemind, na zijn verscheiden de bewijzen achter liet, van hetgeen hij was en wrochtte en daarin toonde meer voor anderen dan voor zich zeiven geleefd te hebben.

Zulk een man was Bernardus Ledeboer, geboren te Eotterdam den 26 Pebruarij 1764, in den schoot van een geacht en gegoed geslacht.

Zijn vader, Lambertus Vincentius Ledeboer, had de genoegens van het landleven en de vooruitzigten, die hem daar tegenblonken, vaarwel gezegd om op aanraden van bloedverwanten en vrienden zich in 1756 te Botterdam te vestigen. Hij was daar in betrekking getreden met den heer Pieter Sterlincx, broeder én van Jozua Sterlincx gehuwd met Margaretha Ledeboer, zijne oud-tante, én van Sara Sterlincx huisvrouw van Johannes Ledeboer (') zijn* oom beide te Amsterdam woonachtig.

Sluiten