Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dan waar zoude ik eindigen, wilde ik de vele verdiensten en betrekkingen optellen waarin Bernardus Ledeboer zich geplaatst en waartoe hij zich in zijne geboortestad geroepen zag; onder zijne papieren trof ik verscheidene aan, die op verschillende zaken doelden en stuitte ik vaak op aanteekeningen, die voor mij duister gebleven zijn ('').

De Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, opgerigt te Edam, welke hare eerste plegtige vergadering aldaar hield den 18den van Louwmaand 1785, telde hem van hare oprigting af onder hare leden. Zij heeft hem viermalen gedurende zes jaren onder het getal harer bestuurders opgenomen en onderscheiden malen werd hij tot het voorzittersschap geroepen. Enkele* malen trad hij als lezer op en liet zich nu en dan de keuze tot afgevaardigde naar de Algemeene vergadering welgevallen.

Uit het Zendeling- en Bijbelgenootschap sproten later, de tusschenscholen, de bewaarscholen, de zondagsscholen, enz., welke allen zijne belangstelling en ondersteuning genoten.

Hij behoorde niet tot diegenen, die Philanthroop zijn om te behagen of om hierdoor zich zeiven voor te doen, noch tot hen die eere bij menschen beoogen. Hij zag alleen op het nut, op het doel. Hij was voldaan, indien iets goeds, door wien dan ook tot stand kwam. Volksveredeling, volksbeschaving was zijn pogen, door eigen werkzaamheid spoorde hij anderen tot werkzaamheid aan, zijn zuivere christelijke

Sluiten