Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijnen daarna volgenden verjaardag hem toegezongen woorden:

VADER LEDEBOER.

wijze: Wïen Neerland» bloed door de ad'reit vloeit.

Die burgerzin , door deugd verhoogd ,

Met christenpligt vereend, Die helpt en troost en tranen droogt,

Waar 't lijdend menschdom weent; Die schoone bloemen om zich spreidt,

En werkt zooveel hij kan. Die vrolijk is nit dankbaarheid, —

Dat is een brave man.

Al sierde hem geen ridderkruis,

Zijn burgerdeugden waard, Hij bleef toch d' adel van zijn huis,

Een zegen voor deze aard; Een eikenkroon door 't grijze hair

Schonk ons het hoogst genot, En ieder ander levensjaar

Is een geschenk van God.

Leef dierbre Vader van 't gezin' '

Dat dankend zich verheugt; Bescherm ons door uw oudermin,

En sticht ons door uw deugd! Dat lang deez' dag een feestdag zij,

Die weèr zoo schoon verrees! Dit bidt uw ga, dit bidden wij,

Dit bidt ook de arme wees.

26 Februari] 1838.

Sluiten