Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bleven dochter iEgidia Johanna Elisabeth Ledeboer, geboren te Haastrecht — huwde 5 Julij 1855 den heer Theodorus Pieter Viruly, zeepzieder en wethouder te Gouda, in Julij 1862 verkozen tot lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.

(5) Zie de heldhaftige bevrediging van Palembang enz., Botterdam bij Arbon en Krap 1822 in 8°, bl. 130, 155, 161, 162, 180. Hij overleed 5 Julij 1821. — Zijne moeder ontving bij de condoleantie van Z. M. tevens berigt uit 's Gravenhage van 17 Julij 1822, van den kanselier der militaire Willemsorde, dat indien haar zoon in het leven gespaard ware, het Z. M. behaagd hadde hem te benoemen tot ridder dier orde.

(6) Deze Ledeboer was de heer Hieronymus, geb. 3 Mei 1741, broeder van den heer Lambertus Vincentius. Hij huwde 24 Mei 1780 Adriana Drost, eene zuster van de huisvrouw zijns broeders. Hij overleed 18 Julij 1812, nalatende eene dochter.

(7) Paulus Johannes van den Ende, een broeder van de heeren Adriaan en Hugo, geb. 25 Jan. 1778, huwde 23 Mei 1798 Aletta Lamberta Ledeboer. — Aangaande het ontstaan van den wolhandel teekende mijn broeder P. J. Ledeboer uit den mond van zijn vader in 1845 den 15 Aug. aan: „Ik kreeg gelegenheid om uit „kleine beginselen, zijnde het koopen van wol tot het „maken van lakens voor het weeshuis, door den ijver „van van den Ende eenen zeer aanzienlijken handel te „zien ontstaan, die ons eene aanmerkelijke winst aan„bragt en de grondslag was van verdere groote dankstof."

(8) Door hem zijn bovendien eenige kleine stukjes, allen zonder naam geschreven, als i Een boekje voor die het niet lezen willen. Christelijke vereeniging, waar-

4

Sluiten