Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de provincie Zuid-Holland, van de centrale commissie van correspondentie van de synode nationaal in 's Gravenhage 1827, 1829. — Medebestuurder van de afdeeling Rotterdam van l et genootschap tot zedelijke verbetering der gevangenen. 1884 enz. De Rotterdamsche courant van Zatnrdag 5 November nam deze oproeping in hare kolommen, uit die van 'sGravenhage overgenomen, op. Den 16 November kwam een vereeniging tot stand tot hetzelfde doeleinde (als onder-commissie), waarvan de heer Bern. Ledeboer mede lid was. Deze woning, wijk N., bood ons kinderen vele genoegens aan. Na het overlijden van den heer Bern. Ledeboer, werd zij de eigendom van zijn zoon Mr. P. J. Ledeboer, die ze in tweeën deed splitsen; later door hem verkocht, werden zij tot schoollocalen verbouwd.

Door mijn grootvader aangekocht in den jare 1785. De oorzaak waardoor wij deze woning betrokken, lag daarin, dat mijn vader eene woning aan de Spaansche kade aangekocht hebbende, deze voor zijn gezin niet ruim genoeg bevonden, door mijn grootvader overgenomen werd. Bevorens had m"jn vader te vergeefs geld geboden voor andere woningen. De woning in de Toerystuin was door haar fraai, levendig uitzigt aangenaam.

In den nacht van 13 April 1826 werd ze met de daarnevens liggende magazijnen bij het uitbreken van een hevigen brand in het midden van het daar tegenover liggend blok huizen, zeer bedreigd. Telkenmale van boven vlam vattende draaide de wind, toen het gevaar op het hoogste was. Zij was toen bewoond door mijn oudsten broeder Lambertus Vincentius, sedert 2 Julij 1817 gehuwd met Johanna

Sluiten