Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1420 bij J. P. Arend, Algem. Gesch. des Vaderlands, Amst. 1846, Dl. II, st. i, bl. 534. Utrechtsche Jaarboeken, door Mr. Bnrman, Utrecht 1750, Dl. I, bl. 845. J. Wagenaar spreekt in zijne beschrijving van Amst., Amst. 1760 in fol., Dl. I, bl. 145, veel van den aldaar besproken togt, maar noemt geene namen. Zie voorts Burman 1. c., Dl. I, bl. 340. Joh. Is. Pontanus, Historiae Gelricae. Libri XIV. Hardervici, 1639, p. 439, heeft hem in de bevrediging van Leyden in 1429. Deze Ledebuer wordt ook 'vermeld in het Oud-archief van Kampen, Kampen, 1861, bl. 154, als afgevaardigde voor den Postulaat in Maart 1426. Ook het Deventer-archief noemt hem No. 1367, 8 & 7. Voorts worden in Ar. v. Slichlenhorst, Geldersche Geschied., Arnhem, 1654, bl. 431, in 1538 genoemd Hendrik en Jan Ledebur. Ook L. v. Aitzema, Hist. of Verhael v. Saken v. Staet en Oorlogh, 's Gravenhage, 1668 in 4°, Dl. XII gewaagt, bl. 827, 833, 834 van een Ledebour welke was Gerard Johan Ledebur.

Sluiten