Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over Zijne vijanden, en als een Koning des vredes over Zijne gunstgenooten, van zee tot zee, tot het einde der aarde zal regeren. Zien wij dan in Hem, in jezüs den Nazarener, vervuld hetgeen in de Schriften der Profeten van den Messias voorspeld is (1): Hij is dan die, in het Paradijs en aan de Aartsvaderen beloofde, door de Godvruchtige Israëlieten lang verwachte en verlangde Messias, door wien ook alles, wat nog van de heerlijkheid en luister des Messias voorspeld en niet vervuld is, in alle deelen zal vervuld worden. Wordt bovendien den Messias door de Profeten eene gelijkheid met God toegekend, deze gewigtige waarheid zal van wego derzelver uitvoerigheid in de volgende beschonwing r als in vollen nadruk op Hem toepasselijk, worden aangewezen. )d">%-»5

Ten Tweede: overtuigt ons de volmaakte overeenkomst , welke er tusschen den beloofden Messias en den Heere jezüs is, dat hij de Messias, de Christus is, wij worden in die overtuiging bevestigt door geloofwaardige getuigen en door Hem zeiven.

De vele geloofwaardige getuigen zijn: de Godvruchtigen en door den H. Geest verlichten van Zijnen tijd, Zijne Apostelen en de Engelen.

Wat betreft de Godvruchtigen van Zijnen tijd, herinneren wij ons, met voorbijgaan van den hoogwaardigen simeon, anna en vele anderen, den Priester zacharias, johannes den Dooper', de Evangelisten en de eerste Christenen.

De met den H. Geest vervulde zacharias looft in den profetischen Geest den God Israëls, omdat Hij Zijn volk bezocht had in de zending van dat Kind, van het-

(1) Ps. II. XXI. XXII. XL. XLV. LXVIII. LXIX. LXXIL CX. Jez. VL XL. LUI. Dan. IX. Joel. II. Miclia. V. Zach. XII. XIII.

en andere.

4

Sluiten