Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ons zelren niet zal overlaten, maar ons volkomen onderwijzen , reinigen, heiligen en verlossen zal. Maar ook welk eene opwekking om, met inspanning van al onze krachten, te trachten Hem, tot wien wij in zulk eene naauwe betrekking staan, meer gelijkvormig te worden, tegen de zonde te strijden, te waken en te bidden, en daarin te volharden, ons zeiven Hem tot een levend dank» offer te offeren , al Zijne bevelen, met ter zijde stelling van onze eer, van ons voordeel en genoegen, in alle opzigten als heilig en weldadig te gehoorzamen, ten einde ook anderen door onzen wandel meer te stichten , en voor christüs te winnen. Eerbiedigen wij hier jezüs als den Christus door het geloof; dit zelve zal eens in aanschouwen verwisseld worden. Heerlijk uitzigt! Hem ia Zgne majesteit en heerlijkheid , .en ons zeiven tevens in onze betrekking tot Hem te zien, te naderen en van nabij te ontmoeten, en Hem in Zijne oneindige en ons onbegrijpelijke waardigheid als den Christus meer te leeren kennen en te bewonderen. Dit zij ons aller hoop en verwachting, en eens ons zalig deel en genot.

Sluiten