Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het doel van de volgende bladzijden is om de aandacht der Christenen te vestigen op de steeds aangroeiende macht van de drukpers in heel de samenleving onzer dagen.

Willen wij Christenen niet geheel en al achteraan komen maar zooveel mogelijk acht slaan op"de verandering van tijden en omstandigheden, dan moet naar onze overtuiging de aandacht meer dan tot dusver worden gevestigd op de Pers, 'fefev

Willen wij met onzen tijd meeleven, dan moeten wij de voertuigen van onzen tijd erkennen en gebruiken.

Door spoorwegen en stoombooten worden de stoffelijke dingen naar alle oorden der wereld overgebracht: door de Persorganen en door telegraafkabels worden de gedachten meegedeeld aan alle plaatsen der beschaafde wereld.

Wie met den trekschuit reist en alleen door geschreven brieven of mondelinge gesprekken, wordt ingelicht, leeft niet mee en kan geen invloed hebben in de tegenwoordige samenleving.

Een goed handelsman in onze dagen moet met het verkeer op spoorwegen en stoombooten bekend zijn. En ook wie in de denkwereld invloed wil oefenen moet van Pers en Telegraaf gebruik weten te maken.

Nu zijn de Christenen geroepen om invloed te oefenen in de denkwereld omdat zij voor de wereld getuigenis hebben af te leggen van hunnen Koning Christus en van Zijne ordinantiën voor alle terrein des levens.

Sluiten