Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Moet de moeilijke poging om in ons district een eigen Pers en een eigen drukkerij tot stand te brengen weer te niet gaan door de ontrouw en nalatigheid der Christenen zelf? • .

Kan tegenover vier neutrale bladen nog niet één Christelijk blad tot bloei komen ?

V. De invloed der Pers op onze werkliedenvereenigingen en onze kiesvereenigingen.

Hoe zullen wij straks, wanneer het kiesrecht wordt uitgebreid, eenige kracht ontwikkelen en eenige aaneengesloten saamwerking verkrijgen wanneer in de meeste huisgezinnen de neutrale bladen den boventoon voeren ?

Wat baten ons kiesvereenigingen die eens per maand saamkomen of werkliedenvereeniging die even veel keeren kunnen vergaderen, wanneer tweemaal per week in alle huisgezinnen de neutrale Pers de gedachten verstrooit en alle eenheid van beginsel geheel onmogelijk maakt ?

Gerust kunnen we met onze kiesvereenigingen en met onze werkliedenvereenigingen ophouden, wanneer wij de leiding van schier heel de gedachtenwereld over alle punten des levens overlaten aan de neutrale Pers.

Op hetgeen in de huisgezinnen gelezen en gesproken wordt komt het aan, wanneer straks de man uit het huisgezin zal optreden om iets te doen voor zijn beginsel.

Op den geest die in het hulsgezin heerscht, en op de gedachten over alle dingen des levens die men in het huisgezin heeft, komt het aan, wanneer uit het huisgezin mannen te voorschijn zullen komen die bekwaam en bereid zijn om hun invloed te laten gelden in onze.werkliedenvereenigingen en in onze kiesvereenigingen.

En in het huisgezin leest men de neutrale bladen, misschien met een stichtelijke blaadje op den koop toe.

Hoe kan men dan, onder deze omstandigheden eenige vastberadenheid, eenige eenheid en vastheid van overtuiging vinden in onze vereenigingen, wanneer in het huisgezin de gedachten heen en weer geslingerd en zonder eenig leidend beginsel beheerscht worden door de neutrale Pers ?

Daarom moeten wij Christenen als mannen broeders dit gevaar goed onder de oogen zien en te samen beraadslagen wat in dezen moet worden gedaan.

Zoo mag het niet langer blijven. Op onze eigen traagheid en onachtzaamheid kan God -de Heere geen zegen schenken. Het is door onze schuld dat er met meer be-

Sluiten