Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Om aldus den strijd in ernst te voeren werd reeds de Volkscourant opgericht en zal zij kunnen m stand blijven Zet ook ^ een goede Persvereeniging in t leven

W^efkgr' of korter tijd moet en zal het daartoe ook on%tw5feld komen, want naar, mate de oogen der Christenen er voor open gaan, zal men zich gedrongen eev Ïen om de belangen der Pers te behartigen gelijk n'en de belangen van school en kerk ter harte neemt

hnk al laat men de pogingen door enkelen in het werk eeÏeld noï weer te grS.de gaan, straks zal men het anders Snen zelf opnieuw eenzelfde poging moeten beginnen.

Daartoe dwingen de inrichting onzer tegenwoordige samenkving en de macht die eenmaal de Pers in het leven r,n7pr da^en heeft verworven. .

S dfctovloed zal nog eer vermeerderen dan vermin^ ren een invloed ontzachlijk en onweerstaanbaar, maar te#Sk'een invloed bf van de neutrale Pers ten kwade of van de Christelijke Pers ten goede.

Hoe langer men wacht des te moeilijker wordt de taak ,imH ! Sds voortwoekerende neutrale Pers te bestrijden.

Vo

dan

worden geroepen

Sluiten