Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die cns met regt de woorden des profeets uitperst: <®nt< 5ct u gn femelen/ berfcgttfn u gn aatöe: mmi balb geeft mij oen ïefaenüïgen 6orn betïaten/ en geeft gem bannen gegtaben / ja onreine mooaertge putten. Edele Heeren

en gij heilige Synode, is er eenige schaamte,, is er eenige godzaligheid, bedwingt deze gansche dartele genegenheiden raaszucht; stelt de tongen en de pennen der menschen een perk en maakt dat de genen die de waarheid niet willen gevoelen, dat zij de onwaarheid niet durven verbreiden, opdat de dwaling of de ketterij, zoo ze niet kan afsterven, nochthans leeren schuilen en hun hoofd, 't welk den hemel haatlijk is, in de duisternis te verbergen, zoodat de waarheid alleen het licht aanschouwe en alleen de overhand hebbe, daar zij u de zaligheid, de kerk hare heerlijkheid en de repufiliett den vrede toebrengen zal.

Hetwelk ons teweeg wil brengen, de Autheur des vredes, de God der waarheid, de koning der glorie; denwelken drieeenigen God, Vader, Zoon en Heiligen Geest, zij alle lof, eer en heerlijkheid, in eeuwigheid, SCmen.

Sluiten