Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET KERSFEEST EN LIEFDE TOT JEZÜS.

Want een Eind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijnen schouder; en men noemt Zijnen naam Wonderlijk, Baad, Sterke üod, Vader der eeuwigheid, Vredevorst.

Jesaja IX: 5.

Aan de kinderwereld — vader van Alphen zou gezegd hebben: aan de »lieve wichtjes" — wordt door een ouden kindervriend een nieuw geschriftje, bij gelegenheid van het Kers- of Christusfeest, biddend opgedragen. Dit nieuwe boekske zal, uit den aard der zaak, op oude gebeurtenissen wijzen, welke in den ouden en toch altijd weêr nieuwen Bijbel, Gods onbedriegelijk en onveranderlijk Woord, zijn opgeteekend. 't Is ■mij niet verdrietig dezelfde dingen, hoewel eenigzins anders ingekleed, te schrijven aangaande Hem, bij Wien alléén het ware geluk moet gezocht, en ook, als men het slechts vertrouwend, ernstig en aanhoudend vraagt van den Hoorder en Verhoorder der gebeden, zal gevonden worden. Mijne vriendjes! vergeet het niet: »Er is in den hemel geen andere naam, — de gezegende en nooit te volprijzen naam van Jezus Chris-

Sluiten