Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

weest, en zulk een nacht zal nimmer op aarde terugkomen! Men zingt dan ook gaarne op de Kersdagen het 114de der Evangelische Gezangen. Goed! maar het moet geschieden met een dankbaar en van wederliefde tot Hem, »die ons het eerst heeft liefgehad," kloppend hart; want als men het slechts doet uit gewoonte, dan is dergelijk zingen eene ij dele vertooning, zondig in de oogen van God, die »lust tot waarheid in het binnenste heeft."

(Wijze: Psalm 134.)

»Nog juicht ons toe die zaalge nacht, Waarin 't gestarnt met nieuwe pracht, En 't Englenheir met nieuwe vreugd, Zich over Jezus komst verheugt."

»0, Zoon van God! den mensch gelijk,' '<■> Voor wie verlaat Ge Uw troon en rijk, Voor wie wordt Gij in 't stof verneêrd, Die met een wenk 't heelal regeert?'- •<'

»Voor wie? Voor heilige Englen? Neen, Die zingen 't heil der aarde alleen. Voor zondaars daalt der Englen Heer, Voor arme zondaars daalt Hij neto^w:

De Heere Jezus, »de Zoon des mensehen is gekomen, om te zoeken en zalig te maken, dat verloren was." Blijde boodschap, niet waar? O, de liefde van Christus is groot, zóó groot, dat zij al de kennis te boven gaat. Zondaren, die straf

Sluiten