Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE EENIGE WEG DES HEILS.

I

Ik ben do weg*

Joh. XIV : Ca.

De geheele Bijbel geeft ons op vele plaatsen en op velerlei wijze den eenigen Weg des heils te kennen, altijd en overal daarop neerkomende, wat de Heiland in eigen persoon en eenmaal heeft gezegd: Ik ben de Weg! maar is er nu één gedeelte der H. Schrift, hetwelk in een kort bestek alles in'zijn geheel omvat, dan is het gewisselijk het Ylde Hoofdstuk van Johannes Evangelie. Wij willen dit daarom beknoptelijk met elkander doorloopen, opdat deszelfs lezing ons ten zegen mag zijn.

Is het leven van Jezus, ons door de Evangelisten beschreven, eene openbaarmaking van de heerlijkheid en waardigheid Zijns persoons, dan ontdek ik bij de lezing van de 15 eerste verzen van Joh. 71, dat onze Heer, overeenkomstig het doel Gods, door onderwijs, leiding en weldaad, menschen tot de erkentenis van zijnen persoon en van Zijne

1*

Sluiten