Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PROEVE

EENER

CHRONOLOGISCH-HISTtffilSCHE SCHETS

VAN DE

LOTGEVALLEN

: ■ DER

PROTESTANTSCHE KERK

IN

NEDERLANDS OOST-ÏNDl'È, van 1615 tot 1857,

DOOR

Wr. S. A. BUUDIIVGH,

Laatstelijk belast geweest met eene Generale Inspektie over de Protestantsche Kerk en het Schoolwezen ln Nederlands Indië.

ARNHEM, G. W. VAN DER WIEL 1857.

Sluiten