Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een Predikant ter bekeering der Alfoeren van 8ahoelau op Ceram werd omstreeks dit jaar naar Amboina gezonden, en eene kerkelijke Dienstreis gedaan naar de Aroë- en Keij-eilanden.

In 1635 vertaalde zekere van' Hazel, te Suratte, het Boek Genesis en de 150 Psalmen in het Maleisch, gelijk de Bataviasche Predikant A. Bogerius in 1643 de Psalmen in het Portugeesch overbragt.

Verscheidene Krankbezoekers werden er in dezen tijd tot Proponenten, en eenige Proponenten tot Predikanten bevorderd.

In het jaar 1636 en volgende jaren begon men ook geregeld Predikanten , Proponenten T en Krankbezoekers te plaatsen op Taijouan of Formosa, t. w. te Zinham of Lakam, Soulang , Favorlang, en op liet eiland Kelang bij Formosa gelegen. — Toevallig zijn er ook twee Predikanten van Formosa op Nagasakkie geweest, t. W. J. Lindebom in 1636 en M. Masius in 1661. Er zijn echter te Nagasakkie nimmer Predikanten geplaatst geweest, of derwaarts in Bezoekreis gezonden geworden.— De eerste Predikant te Formosa was G: Candidius (1627 tot 1631). Na den geweldigen dood van den Predikant aldaar A. Hambroek en van zijne 5 Ambtsbroeders door den Chméschen Mandarijn Coxinga, in 1661 en 1662, heeft men geen Leeraars meer naar Formosa gezonden.

In gezegd jaar 1636 begon de Kerkeraad van Batavia de noodzakelijkheid in te zien, om met den staat der overige Indische gemeenten bekend te zijn, en werd er, naar aanleiding hiervan, een KerkvisÜGtor aangesteld voor de Buitengemeenten.

Sluiten