Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ten-leermeester werkzaam, gelijk er ook in 1759 een leermeester op het Eiland Savoe bij Timor geplaatst werd.

In 1760 deed de Predikant ff- P. van der Werth eene dienstreis naar Soerabaija, en de Predikant J. G. Reloüus naar Sumatra, zoomede de Predikant G. Klein naar Bantam en Javds Oostkust in 1761 ; — en in 1762 de Predikant ff. Wijpkens naar Bantam, gelijk ook in het jaar 1763 de Predikant W. Wilberts naar Sumatra.

De Kerkeraad van Timor verzocht in 1762 om vergunning tot den opbouw eener kerk te Koepang, welk verzoek werd toegestaan, onder verklaring dat de kosten voor dien opbouw zouden genomen worden voor rekening der Compagnie, in zoover de kerkekas te Timor onvermogend zijn mogt om die kosten geheel te bestrijden.

In 1763 gingen de Predikanten C. W. GebJiard in bezoek naar Bantam, en 2V. Brouwer naar Cheribon, gelijk ook in 1764 J. J. Meijer naar Sumatra, in 1765 W. Wilberts naar Bantam, in 1766 J. F. ffadorn naar Sumatra, in 1767 J. J. Meijer naar Bantam, en in 1768 B. Jansz naar Cheribon.

In 1768 werd er op nieuw een Maleische school te Batavia geopend, en wijders, op voorstel van den Predikant C. Grieze en tevens in navolging van het te Amboina bestaand gebruik, bepaald,' dat er een Goeroe-besdr zou worden benoemd, wiens taak het wezen zou, Leermeester der Leermeesters of Hoofd-onderwijzer te zijn.

Naar het schijnt, moet bedoelde school niet als eene tweede Maleische school worden aangemerkt, maar.als eene voortzetting of heropening der school, die in 1739 was opgerigt, doch vermoedelijk sedert dien tijd weder vervallen was.

Sluiten