Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te Soerakarta geplaatst, t. w. de Predikant J. F. G. Brumund, tot wiens kerkelijk ressort tijdelijk gebragt werden de gemeenten te Bjocjokarla, Madioen, Bagelen, Banjoemaas en Kadoe.

De Predikanten S. A. Buddingh en N. Pluim Mentz deden nog in dit jaar eene dienstreis in de l8*8 groote Afdeeling van Java, en de Predikant van Makasser, Dr. W. C. H. Toewater, bezocht de Zuider- en Noorder-distrikten van dit Gouvernement en Bima. Laatstgemelde plaats was sints p. m. 50 jaren niet door een' Predikant bezocht.

De Predikant van Soerabaija, H. J. Buempoll, bezocht Passaroeang en Malang.

Een jaar later, en in 1843, deden de 4 Bataviasche Predikanten in elk jaar twéé dienstreizen in de J.8*6 groote Afdeeling van Java, terwijl de Predikanten van Soerabaija, A. Westenbrink Meijer en J. H. van Bossum, de Resident iën der 3de groote Afdeeling van Java bezochten.

In 1843 werd bepaald, dat het getal Predikanten voor de Indische dienst (hetwelk hij Koninklijk Besluit dd. 11 December 1835, n°. 88, op 16 was bepaald,) nog met twee Predikanten der 3de klasse zou vermeerderd worden, bepaaldelijk bestemd voor Amboina, en alzoo zou te brengen zijn op 18 Predikanten.

In dit jaar deed de toenmalige Ambonsohe Predikant J. F. G. Brumund, eene reis naar de eilanden Saparoea, Saroekoe en Noussalaut, wier Christenbevolking sedert 1830 niet door een' Predikant was bezocht geworden. Dit bezoek werd in het jaar 1852 en 1853 herhaald door de Ambon sche Predikanten Dr. T. C. M. Hanegraat en J. K. Kam, Jsz.

Sluiten