Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een p] an om ten dienste der MaleiscAe gemeenten in Nederlands Indië eene AnlAologie zamen te stellen der beste MaleiscAe Kerkgezangen uit den, bij de Engelsche Mi ssiën in SrilscA Indië gebruikt wordenden , bundel, werd in dit jaar beraamd, en met deze taak de Predikant der MaleiscAe gemeente Br. W.B. van Woëvell belast, doch het blijkt niet dat aan dit plan eenig gevolg gegeven is.

In 1844 kwamen de beide Reizende Predikanten voor de Molukkos, waarom aanvrage uit Indië gedaan was, uit Nederland, t. w. de Predikanten A. van Davelaar en P. L. de Gaaij Fortman, — en werden dezen als zoodanig benoemd, onder bepaling dat zij zich vestigen zouden op het eiland Saparoea (Molukkos), en van daar uit de omliggende eilanden geregeld zouden bedienen. Bij een nader besluit echter werd de laatstgemelde Predikant te Banda geplaatst, en zulks ter vervulling eener intusschen ontstane vacature aldaar; terwijl de Predikant Fan Bavelaar zich, tengevolge van plaats gegrepen hebbende omstandigheden , niet te Saparoea, maar te Amboina heeft moeten vestigen.

Voorts werden in dit jaar door de Predikanten van Batavia dienstreizen gedaan naar Bantam. Buitenzorg, Krawang, Preanger-Reg entschappen, CAeribon, Tagal en Pekalongan, — terwijl de Predikant van Soerakarta de Besidentiën Kadoe, Bagelen en Banjoemaas, en de Predikanten van Samarang de gemeenten van Rembang, Japara en Salatiga bezochten.

De Kerkeraad van Batavia werd wijders door de Regering gemagtigd om, bij voorkomende geschikte gelegenheid, de noodige voorstellen te doen tot plaatsing van een1 Predikant bij de gemeenten van Ternate en Menado, — ver-

5

Sluiten