Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORWOORD.

Toen ik in het begin van dit jaar eenige nachten wakende heb doorgebracht voor het krankbed van onzen geliefden jongsten Zoon , die destijds aan eene hevige en gevaarvolle ziekte nederlag, heb ik de hier volgende overdenkingen naar aanleiding van eene bijzondere gelegenheid op het papier gebracht tot bemoediging mijner ziele: en nu ik dezelve uitgeef, kort nadat ik de smart had en tegelijk de heilige vertroosting onzen dierbaren oudsten Zoon na eene hevige ziekte van weinige dagen te zien ontslapen, maar onder de kennelijkste verzekering zijner jeugdige ziele, dat hij zoo de vreugde des eeuwigen levens stond in te gaan, nu is het mij bij herlezing der hier volgende aanteekeningen en bij de levendige herinnering van hetgeen ons ook dat sterfbed geleerd heeft, alsof de

Sluiten