Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wetenslicht gepaard gaat en dat is de ontwaking, die toestand waarin de ziel in volle bewustheid van zich zelve komt, vrij van alle illusiën of begoocheling. Heeft nu dat sterven en dat ontwaken nog gedurende dit leven plaats, dan is daar de bekeering — de klare bewustheid van zijn staat, het tot zich zelve komen is daarvan onafscheidelijk. Maar plaatst gij nu dat sterven eerst aan de grenzen van dit aardsche leven bij de aflegging des ligchaams , ook dan zal er ontwaking zijn, schrikkelijke ontwaking , waarbij de ziel voor 't eerst het klaar gezicht in hare verwerping en toekomende eeuwige verdoemenis krijgt. — De volle bewustheid, het tot zich zelve komen, is ook hier onafscheidelijk van de vrije werking der ziele, niet meer door het ligchaam en de wereld in die bedwelming des aardsehen levens gehouden, hetwelk veel eer, dan de staat der ziele na den dood, een slapen mag genoemd worden voor de kinderen der wereld.

Mogten er nu onder mijne lezers gevonden worden, die, de bewustheid hebbende eenmaal uit dieh zieleslaap door Gods genade wakkergemaakt te zijn, zich nu ook gedrongen gevoelen dien Getrouwen Heer te loven en te danken omdat zij nu niet meer inslapen zullen , maar steeds van licht tot licht, van vreugde tot vreugde gaan bij het afleggen van het ligchaam des doods. De God nu aller genade , die ons geroepen heeft tot zijne eeuwige heerlijkheid in Chistus Jezus, nadat wij een weinig tijds zullen geleden hebben, dezelve volmake, bevestige, versterke en fmideere c>ns allen! Amen..

Sluiten