Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mijne pogingen nederig afbidde , iets te hebben toëgebragt, zoo zoude ik mij daarover, ais over eene der grootste weldaden, mij door God verleend , steeds dankbaar verheugen.

Sluiten