Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE VRIJE BEOEFENING DER GODGELEERDHEID ONZER DAGEN, GEGROND IN DE HEILIGE SCHRIFT.

REDEVOERING,

gehouden bij gelegenheid tan het nedebxeggen dek waardigheid van rector magnificus

op den jaardag der jleidsche hoogeschool, den 9 febbuabij 1857, dooe

J. H. SCHOLTEN,

DOCTOR IN DB LETTBREN EN GODGELEERDHEID EN HOOGLEERAAR IN DE GODGELEERDE PACULTEIT.

te LEIDEN, bij P. ENGELS.

1857. O

ƒ 0.80.

Sluiten