Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De vertaling der redevoering, gehouden op den jongsten verjaardag der hoogeschool, ofschoon zij niet in mijn oorspronkelijk doel lag, ziet, op verlangen van sommigen mijner ambtgenooten en van andere hoorders, op wier oordeel ik prijs stel, het licht, opdat ook zij, die geen Latijn lezen, zich bekend zouden kunnen maken met de gevoelens, die in het oorspronkelijk Latijnsche stuk zijn voorgedragen. Wat ik bij die gelegenheid uitsprak is niets anders dan het resultaat van onderzoekingen , waarvan de gronden reeds sedert jaren in onderscheidene mijner schriften breedvoerig ontwikkeld en tegen beden-

Sluiten