Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kingen van verschillenden aard verdedigd zijn. Mogt de uitkomst van mijn onderzoek in strijd zijn met wat voor menigeen, op grond van kerkelijke overlevering, gewoonte of subjectieve behoefte geheiligd is, ik mag vertrouwen, dat niemand, allerminst de man van wetenschap, zonder de gronden, waarop mijne overtuiging rust, onderzocht en gewogen te hebben, mij uit de hoogte zal veroordeelen. Het Christendom staat voor mij op redelijke gronden vast, als het hoogste, wat, op het gebied der godsdienst aan den menschelijken geest bevrediging kan schenken. De Christus, zoo als het Evangelie in onbenevelden glans hem voorstelt, bleef steeds voor mij, ook na het strengste onderzoek, » het licht der wereld, het brood des levens, eene kracht Gods tot zaligheid," al ben ik overtuigd geworden, dat 't geen door velen voor Christendom gehouden wordt, niet op de geschiedenis maar op traditie rust, en met den geest en de bedoeling van Jezus in strijd is. Alleen van het Evangelie, in zijne oorspronkelijke zuiverheid opgevat, verwacht ik voor de toekomst de verzoening der Christenen onderling, en de erkenning van het Christendom, als de godsdienst der menschheid, ook door hen, die het tot hiertoe uit misverstand geringschatten. Wordt het Christendom zuiver opgevat, dan zal eens, naar mijne overtuiging, ook de Israëliet in Jezus de vervulling

Sluiten