Protest tegen de handelingen van den Algemeenen Kerkeraad der Nederduitsche Hervormde Gemeente te Amsterdam; het Klassikaal Bestuur van Amsterdam; het Provinciaal Kerkbestuur van Noord-Holland; de Algemeene Synodale Commissie der Nederlandsche Hervormde Kerk; en Dr. L. S. P. Meyboom, beroepen predikant te Amsterdam

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar