Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eene misleidende wijze, bf in verstrooijing van gedachten, van de handhaving der Hervormde Kerkleer, als van de handhaving eener volkomen bekende zaak, gesproken ha d!

Het is aan de Hervormden genoegzaam bekend, Wei-Eerwaarde Heeren I dat eene vijandige partij in de Kerk het door allerlei kunstgrepen, verklaringen en uitspraken daarhenen tracht te wenden, dat men eindelijk gelooven en aannemen zou, dat het bestaan en het verbindend gezag van de Hervormde leer en belijdenis onzeker en twijfelachtig geworden zijn. Maar deze toeleg zal nimmer gelukken. De leer en de belijdenis van de Nederlandsche Hervormde Kerk zijn niet onbekend; hebben voor de erkenning van haar bestaan en gezag geene behoefte aan eene nadere bepaling; althans niet waar het de vraag geldt van het onfeilbaar en onvoorwaardelijk gezag der Goddelijke Schrifturen, de eeuwige Godheid van haren Verlosser en Heer, de schulduitdelgende kracht van Zijn bloed, en het persoonlijk bestaan en de wederbarende genade van den Heiligen Geest. De Nederlandsche Hervormde Kerk, in groote en bloedige verdrukkingen geboren, heeft hare belijdenis, ook zonder uwe nadere bepaling, op brandstapels en moordschavotten gehandhaafd. Die belijdenis heeft een historisch aanzijn van drie eeuwen, en leeft nog steeds in de harten voort. Zij is, door eene Goddelijke bewaring, zelfs onder de heerschappij voering eener vijandige factie, ongeschonden blijven bestaan, en bij al de later ingevoerde Reglementen als bestaande en verbindend erkend.

Sluiten