Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VRIJLATING EN VRIJMAKING

DEK

S L A V E N

KOLONIE SURINAME.

UITGESPROKEN IN DE KERK DER VEHEENIGDF. DOOPSOEZIND GEMEENTE Ï5' AMSTERDAM,

OELEGEKKEID VAK DEN DANKSTOND VAN 3 DECEMBER 1862,

C. SCHWARTZ.

TEN VOORDEEr.E DEK ZENDING V VN >DK MORAVISCHE ' .«HOEDERS IÈ WESl-iNDlK.

AMSTERDAM, IL. !) V, \i O O G H. 1862.

Prijs f 0.35.

Sluiten