Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VRIJLATING EN VRIJMAKING

DIS

SLAVEN

m sa

KOLONIE SURINAME.

UITGESPROKEN IN DE KERK DER VEREENIGDE DOOPSGEZINDE GEMEENTE TE AMSTERDAM,

BIJ GELEGENHEID VAN DEN DANKSTOND VAN 8 DECEMBER 1862.

DOOR

C. SCHWARTZ.

TEN VOORDEELE DER ZENDING VAN DE MORAVISCHE BROEDERS IX WEST-INDIË.

AMSTERDAM, H. DE H O O G H. 1862.

Sluiten