Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van denzelfden Schrijver zijn bij de Uitgevers dezes nog exemplaren voorhanden van:

VIJF BRIEVEN

OVER DAS IiEBEtf JESU,

KEITISCH BEABBEITET VON Dr. 23. F. STRAUSS, UI AUFLAGE,

in het algemeen, en over een gedeelte der Lijdensgeschiedenis in het bijzonder.

Tweede, veel vermeerderde en verbeterde uitgave.

ƒ 1.30.

Sluiten